Nyt fra bestyrelsen juli 2021

21. jul. 2021 -- Tilføjet af : Webmaster_got

Efter den afholdte generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig og behandlet en række vigtige aktiviteter.

De enkelte aktivitetsudvalg er blevet bemandet, mødeplan for resten af året lagt fast og bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået og godkendt.

Kalenderen var oppe til revision, hvilket betyder at Pokalskydningen blev flyttet til lørdag den 28. august kl. 13. Skydning og fest for vore trofaste hjælpere blev fastlagt til lørdag den 11. september kl. 10.

Der er i øjeblikket flere projekter i støbeskeen sammen med Favrskov Kommune. Dels skal vi gennemføre en ny miljøgodkendelse, som har den konsekvens, at voldene rundt om standpladserne skal forhøjes. Dette kræver en række tilladelser og kontakt til myndigheder og en entreprenør. Hertil har vi allieret os med Danmarks Jægerforbund, som har ydet en stor indsats. Den anden aktivitet er, at vi undersøger muligheden for at få etableret adgang til hundetræning i et nyt regnvandsbassin, som bliver etableret ”i hjørnet af” den nyanlagte bane for DcH.

Endelig er datoerne nu fastlagt for vore succesfulde jagter for nye jægere.

Emnerne er nærmere beskrevet på de respektive sider på hjemmesiden. Når der foreligger konkrete planer for aktiviteterne omkring skydebanen og hundebanen vil disse også blive nærmere beskrevet.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/