Flugtskydning

Skydebanen har fået ny adresse: Kappa 15, Søften industrikvarter. Indkørsel fra Alfa. Se kort nedenfor.

SÆSONEN ER SLUT - VI KOMMER STÆRKT IGEN I APRIL 2022 - Datoer offentliggøres ca. 1. februar

Interesseskydning er for personer, der har lyst til at stifte bekendtskab med flugtskydning, og som måske ikke har jagttegn. (foreninger, firmaer mm). Kontakt formanden 40 77 97 12 (mellem 17 og 19)

Miljøgebyr

Bestyrelsen har besluttet, at skytter, der ikke har nogen fast tilknytning til Hinnerup og Omegns jagtforening, bliver opkrævet et miljøgebyr. Dette sker, fordi vi har konstateret stigende faste omkostninger til drift af banen - herunder særligt oprydning af duer og haglskåle, som gennemføres af hensyn til miljøet. Se vores politik HER. Miljøgebyret kan afregnes med et beløb på kr. 20. per gang, eller man kan betale kr. 100 for hele sæsonen.

Man er meget velkommen til at tegne et ekstraordinært medlemskab af foreningen - henvend dig til formanden eller kassereren herom! 

Find skydebanen.JPG

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/