Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned:

Den 26. februar 2021 kl. 19.00 i Grundfør Forsamlingshus.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt 4 fra medlemmer skal afleveres/sendes til formanden senest 4 uger før!

Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

I 2020 blev generalforsamlingen holdt den 28. februar i Grundfør Forsamlingshus REFERAT HER

Nedenfor billeder fra årets begivenhed:

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/