Generalforsamling afholdes i februar måned:

I 2023 blev generalforsamlingen afholdt i Grunfør forsamlingshus fredag den 24. februar.

Se billeder fra generalforsamlingen HER og se REFERATET.

 

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/