Generalforsamling afholdes i februar måned:

I 2024 blev generalforsamlingen afholdt i Grunfør forsamlingshus fredag den 23. februar. REFERAT 

 

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag indsendes senest en måned før til formanden.

REFERATER fra tidligere: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/