Bueskydning - en ny aktivitet i foreningen!

I løbet af 2018 har vi fået gang i at tilbyde vore medlemmer denne nye aktivitet. Der har tre aftner i sommerens løb været opstillet en bane, hvor interesserede kunne prøve den svære kunst at skyde med bue og pil. Vi har indkøbt buer, pile og egnede "mål" i form af en ringskive samt vildsvin og råbuk i 3D. Aktiviteten er understøttet af de instruktører og den buetrailer, som kreds 3 har anskaffet. Desuden er der stillet midler til rådighed for foreningen af "Hinnerup Idrætsparks Fond".

Det er Ung- og nyjægerudvalget der har taget initiativet til denne spændende aktivitet. Der er indgået aftale med Favrskov Ungdomsskole om at gennemføre et kursus over fire aftner i efteråret, hvor man kan komme ud at prøve at skyde med bue.

Kontakt gerne udvalget ved Lars Bak (41 94 94 19) hvis du kan bidrage med erfaring eller instruktion - eller hvis du er interesseret i at være aktiv på området.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/