Generalforsamling 2021 blev afviklet den 15. juni - forsinket p. gr. a. Corona-restriktioner - REFERAT

Nedenfor billeder af deltagerne, jagthornsblæserne og jubilarer:

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/