Bestyrelsen fastlægger politikker for vigtige emner i driften af jagtforeningen. 

Privatlivspolitik.

Politik for differentieret betaling på skydebanen.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/