Foreningen hjælper kommunen med regulering

Regulering af rågeunger

Fra den 1. maj til 15. juni må der reguleres rågeunger tæt ved bebyggelse. 

Derfor anmoder Favrskov Kommune hvert år jagtforeningen om at regulere rågeungerne i Nørreskoven i Hinnerup. 

Hvis man som medlem af foreningen ønsker at deltage i reguleringen, så skriv en SMS til formanden med navn og mail på 40971165

Husk at skrive jeres kontaktoplysninger, samt om man vil have en mesterlærling med.

Foreningen vil gerne opfordre til, at man inviterer en eller to nyjægere med på regulering. Det ville gavne alle, hvis vi investerer lidt tid og tålmodighed i nyjægerne. 

Skulle man ikke selv kende en ny- eller ungjæger, vil foreningen meget gerne formidle kontakten til nysgerrige og læringsparate ny- og ungjægere.

Mårhund:

Foreningens reguleringsudvalg arbejder på at få bekæmpelse af mårhund organiseret - i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i Favrskov. 

Hvis du kunne tænke dig at indgå i arbejdet med regulering af mårhund, så kontakt Rene Adler på telefon 22 46 55 60

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/