Foreningen hjælper kommunen med regulering

Regulering af voksne råger 16/1 - 15/3

Foreningen har tilladelse til at regulere voksne råger i Nørreskoven under redebygning. Det betyder, at medlemmer af foreningen der har interesse i denne aktivitet, kan anmode formanden om at få en sådan tilladelse. (begrænset antal)

Henvend dig til Kenneth 40 77 97 12 mellem kl. 17 og 19!

Regulering af rågeunger i Nørreskoven

Fra den 1. maj til 15. juni må der reguleres rågeunger tæt ved bebyggelse. Derfor anmoder Favrskov Kommune hvert år jagtforeningen om at regulere rågeungerne i Nørreskoven i Hinnerup. Hvis man som medlem af foreningen ønsker at deltage i reguleringen, så skriv en mail til formanden kenneth1986sorensen@hotmail.com 

Der er et begrænset antal tilladelser, som fordeles sidst i april måned.

Mårhund:

Foreningens reguleringsudvalg arbejder på at få bekæmpelse af mårhund organiseret - i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i Favrskov. 

Hvis du kunne tænke dig at indgå i arbejdet med regulering af mårhund, så kontakt Rene Adler på telefon 22 46 55 60

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/