Foreningen hjælper kommunen med regulering

Regulering af rågeunger i Hinnerup og omegn

Fra 1. maj til 15. junu hjælper HOJ kommunen med at regulere rågeunger i Hinnerup og omegn.

Kontakt Jesper Nøjsen, hvis du ønsker at være med til at gøre en indsat og forskel på mail: Jesperlavall@gmail.com, så sendes div. info til dig.

Der er indhentet reguleringstilladelse til følgende lokaliteter:

  1. Nørreskoven

  2. Mindre skovstykke syd for Naturværket

  3. Grusgraven

  4. Skovstykke syd for Haldumvej

  5. Øst for Haarvej

  6. Ved Møllevej, vest for rideskolen

Som noget nyt er der udlevering af subsonic ammo. Foreningen har fået 1000 patroner til 22. lr.

Der er ikke skydepenge, men skyderødvin, som grundejerforeningen gladeligt er sponsor for.

Mårhund:

Foreningens reguleringsudvalg arbejder på at få bekæmpelse af mårhund organiseret - i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i Favrskov. 

Hvis du kunne tænke dig at indgå i arbejdet med regulering af mårhund, så kontakt Rene Adler på telefon 22 46 55 60

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/