Sms og nyhedsbreve

Foreningen udsender information til medlemmerne, når vi har information om kommende arrangementer. Sms udsendes fortrinsvis som information om nært forestående arrangementer som f.eks. flugtskydning. Nyhedsbreve udsender vi som information fra bestyrelsen om kommende begivenheder eller beslutninger i bestyrelsen.

Nyt system.

I 2024 er vi overgået til et nyt system under Danmarks Jægerforbunds regi. Det betyder, at oplysninger om de tidligere tilmeldte til mail og sms er blevet slettet. Har du derimod registreret en e-mailadresse og mobilnummer i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem, accepterer du, at Hinnerup og Omegns Jagtforening kontakter dig med medlemsrelevant information. Dette er beskrevet i Danmark jægerforbunds medlemsbetingelser under ”Kontakt via mail eller sms” https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/medlemsbetingelser/

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/