Bestyrelsen nedsætter udvalg til at stå for de forskellige aktiviteter:

Funktion/udvalg

2021

kontaktinfo

Skydebaneudvalg

Brian Løfgren

Henrik Sørensen

Mads Petersen

Jesper Nøjsen

Daniel Høver

28 57 39 07

61 77 53 58

20 49 12 52

40 97 11 65

28 22 87 28

Miljøgodkendelse og volde

Kenneth Sørensen

Erik Maegaard

Peter Sørensen

40 77 97 12

20 33 56 51

93 92 02 65

Betalingsanlæg

Brian Løfgren

Erik Maegaard

Peter Sørensen

28 57 39 07

20 33 56 51

93 92 02 65

Riffeludvalg

Chr. Gottlieb-Petersen

Rene Adler

Poul K Christensen

20 14 11 17

22 46 55 60

42 51 74 58

Hundeudvalg

Chr. Gottlieb-Petersen

Buller Jelsgaard

Frederik Staun

+ instruktører

20 14 11 17

29 84 74 19

42 96 82 97

 

Jagthornsudvalg

Peter Sørensen

Arne Pilgaard

Jens Ole Nielsen

Torben Overgaard

93 92 02 65

40 63 28 94

51 43 28 60

40 44 72 36

Jagttegnsudvalg

Erik Maegaard

Aage Jensen

Jesper Nøjsen

20 33 56 51

29 46 12 32

40 97 11 65

Nyjægerudvalg

Lars Bak

Rene Adler

Frederik Staun

Jesper Nøjsen

41 94 94 19

22 46 55 60

42 96 82 97

40 97 11 65

Bueskydningsudvalg

Lars Bak

Rene Adler

Frederik Staun

41 94 94 19

22 46 55 60

42 96 82 97

Centerholdsturnering

Brian Løfgren

Ole Vinther

28 57 39 07

20 65 91 82

Åbent hus-arrangement

Kenneth Sørensen

Erik Maegaard

Rene Adler

40 77 97 12

20 33 56 51

22 46 55 60

Reguleringsudvalg

Kenneth Sørensen

Rene Adler

Frederik Staun

40 77 97 12

22 46 55 60

42 96 82 97

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/