Bestyrelsen nedsætter udvalg til at stå for de enkelte aktiviteter:

Udvalg

Medlemmer

Mobiltlf

Funktioner

Skydebaneudvalg

Brian Løfgren

Henrik Sørensen

Mads Petersen

Jesper Nøjsen

Daniel Høver

28 57 39 07

61 77 53 58

20 49 12 52

40 97 11 65

28 22 87 28

Planlægger skydetider og holder kontakt til hjælpere, tager initiativ til vedligeholdelse, står for indkøb m.m.m.

Miljøgodkendelse og jordvolde

Jesper Nøjsen

Kenneth Sørensen

40 97 11 65

40 77 97 12

Kontakt til kommune, Jægerforbundet og entreprenøren

Riffeludvalg

Jesper Nøjsen

Chr. Gottlieb-Petersen

Peter E. Nielsen

Henrik Sloth

22 46 55 60

20 14 11 17

40 89 49 05

29 38 14 82

Planlægger og gennemfører skydninger – Allingåbro, Vingsted og feltskydning

Hundeudvalg

Buller Jelsgaard

Mads Petersen

+ instruktører

29 84 74 19

20 49 12 52

 

Planlægger og gennemfører møder, instruktion og prøver

Jagthornsudvalg

Arne Pilgaard

Jens Ole Nielsen

Torben Overgaard

Lars Bak

40 63 28 94

51 43 28 60

40 44 72 36

41 94 94 19

Planlægger og gennemfører undervisning, konkurrencer og sociale aktiviteter

Jagttegnsudvalg

Aage Jensen

Jesper Nøjsen

29 46 12 32

40 97 11 65

Planlægger og gennemfører undervisningen i jagttegn

Nyjægerudvalg

Lars Bak

Rene Adler

Jesper Nøjsen

Daniel Andersen

41 94 94 19

22 46 55 60

40 97 11 65

60 71 36 51

Planlægger og gennemfører skydninger for aspiranter samt nyjægerjagter

Bueskydningsudvalg

Bo Jensen

Jens Egebro

26 37 99 60

27 28 08 69

Kontakt til instruktører samt indkøber rekvisitter

Centerholdsturnering

Brian Løfgren

Ole Vinther

28 57 39 07

20 65 91 82

Planlægger foreningens deltagelse i aktiviteten

Reguleringsudvalg

Rene Adler

Mads Petersen

Jens Vestergaard

Jesper Nøjsen

22 46 55 60

20 49 12 52

20 42 32 44

40 97 11 65

Kommunekontakt samt planlægning af aktiviteterne.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/