POLITIK FOR DIFFERENTIERET BETALING PÅ SKYDEBANEN

Driften af foreningens skydebane medfører såvel nogle variable som nogle faste omkostninger. Til de variable omkostninger hører indkøb af duer, patroner og kioskvarer. De faste omkostninger har på det seneste antaget større og større omfang til f.eks. vedligehold af udkaster-maskiner, dræn, bygninger og haveredskaber samt oprydning af duer og forladninger.

Salg af skydekort, patroner og kioskvarer dækker de direkte omkostninger samt et beskedent bidrag til de faste omkostninger. Alle skytter, der benytter banen, bidrager på den måde til driften.

Medlemmer af Hinnerup og Omegns Jagtforening bidrager gennem betaling af kontingent (i større eller mindre omfang) til dækning af de faste omkostninger. Skydebanen besøges af ca. 200 skytter, der IKKE er medlemmer af vores forening – og som måske overhovedet ikke er medlem af Jægerforbundet!

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der opkræves et miljøgebyr hos skytter, som ikke på anden måde bidrager til dækning af de nævnte omkostninger til oprydning på banen. Nedenfor er opstillet en oversigt over, hvordan de forskellige kategorier bidrager. Ved af opkræve et miljøgebyr på f. eks. kr. 100 pr. år hos de ca. 200 ikke-medlemmer kan foreningen opnå en indtægt, der giver et bidrag til de faste omkostninger til vedligehold og oprydning.

Skytter, der er medlemmer af en anden forening under Danmarks Jægerforbund, tilbydes at tegne et ekstraordinært medlemskab i Hinnerup og Omegns Jagtforening. Dette koster pt. skytten ca. kr. 65 – og bidrager med kr. 13 til vores forening. Et ekstraordinært medlem får mulighed for rabat på skydekort samt adgang til at deltage i kurser i jagthorn og hundetræning til reduceret pris, ligesom det giver adgang til generalforsamling.

Det opkrævede miljøgebyr gælder alene for benyttelse af skydebanen – og giver således ingen medlemsfordele.

 

Ordinære foreningsmedlemmer

Ekstraordinære medlemmer

Andre DJ foreningers medlemmer

IKKE-medlemmer

Interesseskydninger herunder aspiranter

Bemærkninger

Kontingent til HOJ (bidrag til faste omkostninger)

ja

ja

nej

nej

nej

fra 13 til 190 kr.

Kontingent til DJ(bidrag til forsikring)

ja

ja

ja

nej

nej

fra 52 til 760 kr.

Købe skydekort med rabat

ja

ja

nej

nej

nej

20 %

Miljøgebyr skydebane

nej

nej

ja

ja

ad hoc

kr. 100/20

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/