Nyheder fra bestyrelsen oktober 2021

20. okt. 2021 -- Tilføjet af : Webmaster_got

På bestyrelsens møde den 5. oktober blev en række aktiviteter og planer for vinterens opgaver drøftet.

 

Bestyrelsen konstaterede, at flugtskydningen i 2021– på trods af corona-restriktionerne – var blevet afviklet på tilfredsstillende vis, og at den første haglskydeprøve på vores skydebane var afviklet som en succes.

 

For at kunne opfylde støjkravene i fremtiden, er det nødvendigt at voldene bliver udvidet og forhøjede. Der er derfor indgået aftale med en entreprenør om arbejdet, der vil strække sig over 2-3 år. I den forbindelse undersøger bestyrelsen, om det vil være muligt at indbygge et rør i volden, så der kan foretages indskydning af rifler.

Bestyrelsen arbejder på at etablere betalingsanlæg på skydebanen inden sæson 2022. Dette er muliggjort af en bevilling fra Skydebanepuljen på ca. halvdelen af investeringen.

 

Endelig er en række aktiviteter under planlægning. Det drejer sig om jagter for ny-jægere, kurset til jagttegn, kursus i jagthorn, trofæaften som afholdes den 11. januar samt generalforsamlingen fredag den 25. februar. Endelig vil vi arrangere uddannelse af flugtskydningsinstruktører i april 2022.

 

Aktiviteterne fremgår af hjemmesiden efterhånden som planlægningen skrider frem.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/