Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

11-11-2019: Danske jægere indblandet i polsk jagtulykke


En person er dræbt i forbindelse med en jagt i Polen. 16 danske jægere er blevet bedt om af aflevere deres våben i forbindelse med ulykken.

08-11-2019: Katten og den vilde natur


Hvilken indflydelse har vild- og tamkatte på vildtet i Danmark? Det spørgsmål ønsker Jægernes Naturfond at finde svar på, men fonden har brug for din støtte.

17-05-2019: Nyt fra bestyrelsen maj 2019

Bestyrelsen holdt møde onsdag den 15. maj 2019. Her behandlede vi emner om skydebanen, aspirantskydninger og nyjægerjagter, bueskydning med meget mere.

05-03-2019: Nyt fra bestyrelsen marts 2019

Forårets aktiviteter er i fuld gang, og bestyrelsen har mange flere ting i støbeskeen.

07-02-2019: Nyheder fra bestyrelsens sidste møde i denne sæson

Dette foreningsår rinder mod enden - nu skal vi til generalforsamling. Ellers er planlægningen af den kommende sæson godt i gang med mange spændende aktiviteter.

18-12-2018: Nyt fra bestyrelsen december 2018

Planlægningen af aktiviteter for 2019 er godt i gang. Vi starter i uge 2 med tre aktiviteter, og sådan fortsætter det fremover - også når jagtsæsonen slutter.

11-10-2018: Nyt fra bestyrelsen oktober 2018

Bestyrelsen holdt møde tirsdag den 9. oktober. Skydebanesæsonen blev evalueret og vinterens arrangementer blev planlagt.

16-08-2018: Nyt fra bestyrelsen august 2018

På det netop afholdte bestyrelsesmøde er planerne for efterårets aktiviteter blevet detailplanlagt. Der er lagt en række datoer ind på hjemmesiden, og det vil endvidere blive annonceret i FavrskovPosten og Jægers medlemsblad.