Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

I 2019 blev generalforsamlingen holdt den 22. februar i Grundfør Forsamlingshus.

Se referatet HER.

Nedenfor billeder fra årets begivenhed: