Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamling 2019 er fastlagt til fredag den 22. februar kl. 19.00 i Grundfør Forsamlingshus.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Kenneth Sørensen - villig til at genopstille
  • Jørn Stougaard - genopstiller ikke
  • Chr. Gottlieb-Petersen - villig til at genopstille
  • Erik Maegaard - villig til at genopstille

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

I 2018 blev der uddelt en lang række hædersbevisninger: