Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Aktivitetsudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg til at stå for de forskellige aktiviteter:

Skydebaneudvalg

Kenneth Sørensen

40 77 97 12

 

Poul Gjettermann

21 71 22 85

 

Tor Kristensen

28 14 71 48

 

Brian Løfgren

28 57 39 07

 

Henrik Sørensen

61 77 53 58

Riffeludvalg

Chr. Gottlieb-Petersen

20 14 11 17

 

Rene Adler

22 46 55 60

 

Poul K. Christensen

42 51 74 58

Hundeudvalg

Chr. Gottlieb-Petersen

20 14 11 17

 

Buller Jelsgaard

29 84 74 19

 

+ instruktørerne

 

Jagthornsudvalg

Chr. Gottlieb-Petersen

20 14 11 17

 

Arne Pilgaard

40 63 28 94

 

Jens Ole Nielsen

51 43 28 60

 

Torben Overgaard

40 44 72 36

Jagttegnsudvalg

Erik Maegaard

20 33 56 51

 

Aage Jensen

29 46 12 32

Ung- og nyjægerudvalg

Lars Bak

41 94 94 19

 

Rene Adler

22 46 55 60

 

Peter Sørensen

93 92 02 65

Madlavning/Vildt og vin

Lars Bak

41 94 94 19

 

Rene Adler

22 46 55 60

Bueskydningsudvalg

Lars Bak

41 94 94 19

 

Rene Adler

22 46 55 60

 

 

 

Centerholdsturnering

Brian Løfgren

28 57 39 07

 

Ole Vinther

20 65 91 82