Du er her. #1 - Foreningswebsite > Opskrifter > Pølsebanken

Pølsebanken

Foreningens medlemmer tilbydes nu mulighed for fremstilling af vildt-spegepølser af egne råvarer.

Få lidt ekstra godt ud af dit vildt? Står du med bryst, bov, hals eller andet "overskud" af dit vildt, der bare ender i bunden af fryseren tilbyder din jagtforening en velsmagende løsning på dette.

Konceptet er...Du kontakter i jagtsæsonen undertegnede for "indskud" af kød.

Dette skal være friskskudt hjortevildt - bov, bryst, hals eller andet som derefter udbenes og sorteres fri for sener, fedt og urenheder. Vakuumpakkes, opvejes, nedfryses og registreres med "indskyderens" navn og kontakt oplysninger... Pris for udbening, sortering og nedfrysning

kr.25.- pr indleveret kg.

Som "indskyder" kan man i hele sæsonen løbende "indskyde" i Pølsebanken...

Når jagtsæsonen slutter, er hver "indskyder" registeret med x antal kg rent skært vildt kød. Dette kød bliver herefter suppleret op med tilsvarende mængde flæske/okse kød samt spæk. Pris pr kg. Kr.50.-

Derefter hakkes kødet på specialmaskine, tilsat slagterens hemmelige krydderier, stoppes i spegepølse tarme, tørret og røget... Og tørret igen, Vakuumpakkes og fordels retur til "indskyderne" ...

Pris for denne arbejdsgang, håndtering og pakning pr kg. Kr. 40.-

Pris eksempel: Indlevering 10 kg kød til udbening og sortering á kr. 25.- kr. 250.-

"Indskud" efter udbening 5,0 kg. (grove tal)

Supplering af kød og spæk 5,0 kg. á kr. 50  .-................. kr. 250.-

Fremstilling samt pakning af 10 kg spegepølse .............  kr. 400.-

Samlet pris for produktion af 10 kg. Spegepølser ..........  kr. 900.-

Der skal dog fratrækkes et produktions-, tørre- og røgsvind på ca. 20%

Vi modtager, udbener, tørsalter, tørrer og røger, nedkøler og vakuumpakker i aftalte stykker. Pris Kr. 50.- pr kg indleveret.

Kontakt René Adler tlf. 2246 5560