Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen oktober 2018

Nyt fra bestyrelsen oktober 2018

På bestyrelsesmødet i oktober blev der gjort status efter afslutning af sæsonen på skydebanen. Selvom der har været lidt færre besøgende end sidste år, så ender sæson 2018 med et acceptabelt økonomisk resultat.

Inden næste sæson skal der strammes op på reglerne for interesseskydning og tilbuddet til aspiranterne skal forbedres.

Ved afslutning af sæsonen blev der gennemført en omfattende oprydning af haglskåle og knuste duer, idet der blev opsamlet ca. 10. tons.

Politiet har været på besøg for at godkende flere forhold på banen. Der er modtaget en treårig  "Instruks", hvoraf det fremgår, at der nu også er tilladelse til at skyde med bue på banen.

Vinterens aktiviteter er blevet planlagt - se de respektive sider vedrørende jagttegn, jagthorn, trofæaften og generalforsamling.