Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen december 2018

Bestyrelsen holdt sidste møde i 2018 tirsdag den 11. december.

Der var en række emner, som skulle afrundes efter en sæson med rigtig mange aktiviteter - ikke mindst på skydebanen.

Kassereren havde gennemgået det foreløbige regnskab, som viste, at vi kommer meget tæt på det budgetterede. Mere interessant var det, hvordan budgettet for 2019 skal se ud. Alle aktivitetsudvalgene fremlagde deres planer, og bestyrelsen drøftede så de enkelte aktiviteter og konsekvenserne for budgettet. Det er bestyrelsens indstilling, at vi skal satse på uddannelse af instruktører - det gælder såvel til hundetræning og riffelskydning som flugtskydningsinstruktører. Dette vil der naturligvis blive arbejdet videre med frem mod Generalforsamlingen den 22. februar.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for et mere tæt samarbejde med omgivelserne. Det gælder samarbejdet med Ungdomsskolen, med de øvrige jagtforeninger i kommunen samt med sponsorerne. Alt dette vil der også blive arbejdet med i det nye år!